Liên hệ

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Shengli Vina

Add: Thôm Lãm Trại, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0985 651 334
Mail: shengli.vina@gmail.com
Website: shenglivina.com